Loading...

Tréningy sú paralelné, prosím zvoľte si len jeden

9:30 - 13:00

Leadership Inside Out - ENG

When you start a new leadership role, you are often being introduced to what you will have to do towards others. You are given knowledge and tools of how to perform your job, you are told how to handle people, situations and what to expect. Maybe you even know a thing or two about certain types of leadership styles and when to use them. What about your first follower though, the one that’s with you through thick and thin – yourself? In order to go from being a good leader to a great one, you first need to learn how to lead yourself. What does it mean to lead yourself, though? And how do you do it? That’s what you will find out on our interactive session on self-leadership.
9:30 - 12:00

Communication for better life - ENG

It’s the art of speaking effectively and listing empathically . Effective Communication is one of vital life skills. We need it everywhere. If you wanna get deep insights about communication join me in this learning journey where we will discuss: 1.Emotional Bank account. 2.How to increase your credit in people heart. 3.What effective communication can do. 4.Feedback with impact. 5.Prepare for change.
9:30 - 12:30

Wind of change - ako sa adaptovať na zmeny

Zostali ste sedieť doma a neviete ako sa s tým zmieriť? Čas plynie a vy máte problémy byť produktívny a zvyknúť si na novú situáciu?… Ak áno, pripojte sa a precvičte si vašu zručnosť flexibility a adaptability. Byť flexibilný Vám pomôže nielen dnes ale aj vo vašom budúcom zamestnaní keďže patrí medzi najhľadanejšie zručností v CV-čkách. Pre manažérov je to dôkaz o tom, že ste schopný prispôsobiť sa situáciám a tak s vami bude “menej roboty” pri zaúčaní.
9:30 - 11:30

Produktívne nástroje

Man time really flies when you take two naps per day…“ – či už je karanténa alebo nie je k väčšej produktivite nám môžu pomôcť rôzne zlepšováky. Ako nestratiť ani sekundu vášho času? Ako nastaviť software aby robil všetko za nás? A ako počas karantény definovať minimálne gravitačný zákon ako Newton? – To sa v tomto tréningu nedozviete, ale čo to je produktivita, tipy a triky ako ju zlepšiť a ako si pri tom dopomôcť technológiami to áno!
9:30 - 11:00

Kariérny rozvoj ako nájsť prácu, ktorá ma bude napĺňať

Chceš spoznať svoje silné stránky a ich využitie v praxi? Na tomto workshope si okrem iného ukážeme ako identifikovať svoj potenciál, ako ho rozvíjať, ako počas štúdia zbierať relevantné pracovné skúsenosti a následne s nimi uspieť na pohovore.
9:30 - 11:45

PsychoHRY

Poďte sa s nami zahrať zaujímavé psychologické hry pod vedením lektorov z OTVORENEJ HRY, pri ktorých sa nielen zabavíte, ale aj sa priblížite sami sebe a zlepšíte svoje komunikačné schopnosti. My v Otvorenej Hre veríme, že všetci sa môžeme mať lepšie, ak budeme mať dobré vzťahy. V práci, s priateľmi aj v rodine. Dovoľte nám otvoriť vám dvere do sveta hier a komunikácie. PsychoHry sú priestor, ktorý ponúka zážitky v bezpečnom a uvoľnenom prostredí, tentokrát dokonca priamo z vašej obývačky.
9:30 - 11:00

Úvod do vizuálneho myslenia

Infografiky a vizuálna podpora komunikácie nám pomáhajú efektívnejšie spracovať informácie, keďže trpíme pretlakom informácií. Vizuálne myslenie je prirodzenou súčasťou nášho každodenného života. My všetci myslíme vizuálne. Niektorí viac, niektorí menej. Aktívnym a vedomým používaním vizuálneho myslenia zlepšujeme svoju schopnosť komunikovať s ostatnými a vytvárame perfektné podhubie pre lepšie zapamätanie si informácií. Skoro 50 % ľudského mozgu je zapojených do vizuálneho procesu (spomínanie v obrazoch). Štúdie potvrdzujú, že farebné vizuály zvyšujú angažovanosť publika o 80 %. Ľudia, ktorí čítajú manuál s ilustráciami, sú o 323 % úspešnejší než tí, ktorí majú len písaný text. Čo je to GRAFICKÁ FACILITÁCIA? Manažovanie a uľahčovanie komunikácie vo vizuálnej forme. Medzi bežne známe využitia môžeme vymenovať dopravné značky, fotorecepty, označenia toaliet, ilustrácie v odborných knihách a učebniciach, infografiky a prezentácie. Grafická facilitácia a celkový koncept vizuálnej komunikácie je veľmi silným nástrojom každého, kto chce zlepšiť svoje lektorské, manažérske, komunikačné a prezentačné zručnosti, efektívnejšie sa učiť alebo učiť iných, a kto chce/potrebuje komunikovať s masami. Ciele webináru: Porozumieť vizuálnemu mysleniu a grafickej facilitácii – efektívne vizuálne vedenie (facilitovanie) porád a stretnutí, ako funguje ľudský mozog, prečo je dôležité myšlienky vizualizovať. Objaviť svoju schopnosť kresliť – “Ale ja neviem kresliť.” Toto si myslíme skoro všetci. Cieľom webináru je zbaviť sa strachu a zistiť, že kreslenie je ľahšie, ako sa zdá.