Loading...

Infografiky a vizuálna podpora komunikácie nám pomáhajú efektívnejšie spracovať informácie, keďže trpíme pretlakom informácií. Vizuálne myslenie je prirodzenou súčasťou nášho každodenného života. My všetci myslíme vizuálne. Niektorí viac, niektorí menej. Aktívnym a vedomým používaním vizuálneho myslenia zlepšujeme svoju schopnosť komunikovať s ostatnými a vytvárame perfektné podhubie pre lepšie zapamätanie si informácií. Skoro 50 % ľudského mozgu je zapojených do vizuálneho procesu (spomínanie v obrazoch). Štúdie potvrdzujú, že farebné vizuály zvyšujú angažovanosť publika o 80 %. Ľudia, ktorí čítajú manuál s ilustráciami, sú o 323 % úspešnejší než tí, ktorí majú len písaný text. Čo je to GRAFICKÁ FACILITÁCIA? Manažovanie a uľahčovanie komunikácie vo vizuálnej forme. Medzi bežne známe využitia môžeme vymenovať dopravné značky, fotorecepty, označenia toaliet, ilustrácie v odborných knihách a učebniciach, infografiky a prezentácie. Grafická facilitácia a celkový koncept vizuálnej komunikácie je veľmi silným nástrojom každého, kto chce zlepšiť svoje lektorské, manažérske, komunikačné a prezentačné zručnosti, efektívnejšie sa učiť alebo učiť iných, a kto chce/potrebuje komunikovať s masami. Ciele webináru: Porozumieť vizuálnemu mysleniu a grafickej facilitácii – efektívne vizuálne vedenie (facilitovanie) porád a stretnutí, ako funguje ľudský mozog, prečo je dôležité myšlienky vizualizovať. Objaviť svoju schopnosť kresliť – “Ale ja neviem kresliť.” Toto si myslíme skoro všetci. Cieľom webináru je zbaviť sa strachu a zistiť, že kreslenie je ľahšie, ako sa zdá.