Loading...
KTO SME?

BEST Bratislava

BEST alebo inak aj Európska rada študentov technických univerzít (z anglického Board of European Students of Technology) je nezisková a apolitická organizácia, ktorú tvorí 93 lokálnych skupín nachádzajúcich sa v 34 krajinách. BEST sa snaží pomáhať študentom najlepších technických univerzít, aby rozvíjali svoje schopnosti najmä na medzinárodnej úrovni, a to prostredníctvom lepšieho porozumenia európskych kultúr a rozvojom pracovných miest na medzinárodnej úrovni. BEST Bratislava je práve jednou z 93 lokálnych skupín a pôsobí na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Naším cieľom je pomôcť študentom rozvíjať ich zručnosti organizovaním podujatí a školení. Inžinierske súťaže, školenia a kurzy počas leta, na ktorých sa môžu zúčastňovať študenti z celej Európy, patria medzi dôležité podujatia, ktoré organizujeme. Pôsobíme už od roku 1991 a každý rok neustále rastieme.

  • Pre všetkých študentov STU

KTO SME?

IAESTE BRATISLAVA

 IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) je medzinárodné združenie, ktoré zabezpečuje výmenný program odborných stáží pre študentov technických vysokých škôl. Je súčasťou medzinárodnej skupiny IAESTE A.s.b.l (Association sans but lucrative), ktorá je registrovaná v Luxembursku. Študentom dáva možnosť vycestovať do 85 členských krajín sveta, kde môžu absolvovať odbornú stáž na akademickej inštitúcii alebo vo firme. Študenti si takýmto spôsobom obohacujú svoje jazykové a odborné znalosti, spoznávajú novú kultúru a mnohí z nich si nájdu medzi kolegami, či ostatnými praktikantmi, priateľov na celý život. Pre mnohých študentov sa tieto obdobia strávené v zahraničí stávajú nezabudnuteľnými a sú zároveň prvým krokom k lepšej budúcnosti.

  • Pre všetkých študentov STU

Náš tím

Posts not found

get involved in our business community

980+ have registered to join our business conference.

what they say

our Testimonials.

 testimonial image
 testimonial image
 testimonial image

Cum luna manducare, omnes historiaes magicae fortis, brevis lanistaes. Eheu, nobilis agripeta! Teres, pius animaliss foris imperium de.

Sarah Rose - Our Customers

This is due to their excellent service, competitive pricing and customer support. It’s throughly refresing to get such a personal touch.

Kevin Martin - Our Customers

Pes rusticus brabeuta est. Pol, talis lapsus! Contencio de fidelis palus, transferre brodium! Germanus, varius decors aliquando gratia de.

Jesscia Brown - Our Customers